INTEGRITETSPOLICY

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
ROOM Shape Interior AB med organisationsnummer 559188-8994, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Varför samlar vi in personuppgifter?

*Administrera ditt köp eller din beställning
*Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och
recensioner om ditt köp
*Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, din varukorg,
tävlingar och events via e-post och sms
*Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler
*Hjälpa dig med kundserviceärenden
*Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
* födelsedatum
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* kreditinformation
* orderinformation
* konto eller medlemsnummer
* all korrespondens i ärendet

Vilka vi delar dina uppgifter med

För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår
betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.

För att leverera din beställning och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med den transportör som du väljer i kassan.

 Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta ROOM Shape, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som ROOM Shape behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av ROOOM Shape med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos ROOM Shape, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på ROOM Shapes legitima intresse.  ROOM Shape fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att ROOM Shape behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att ROOM Shape begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i ROOM SHape:s legitima intresse, ska ROOM Shape begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste ROOM Shape begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om ROOM SHape inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvaa dig mot rättsliga anspråk.

 

0
    Varukorgen
    Din varukorg är tom
      Calculate Frakt
      Rabattkoder